۹ اردیبهشت روز شوراها و گزارش ۴ ساله شوراها به مردم
۹ اردیبهشت روز شوراها و گزارش ۴ ساله شوراها به مردم
نهم اردیبهشت روز شوراها نام گذاری شده است، هر ساله در این روز مسئولان و اعضاء شوراها، مراسم مختلف و دید و بازدیدهایی انجام می دادند واحیانا گزارش هایی هم داده می شد.

نهم اردیبهشت روز شوراها نام گذاری شده است، هر ساله در این روز مسئولان و اعضاء شوراها، مراسم مختلف و دید و بازدیدهایی انجام می دادند واحیانا گزارش هایی هم داده می شد.
پیشنهاد می شود حال که در روزهای پایانی این دوره از شوراهای شهر و روستا هستیم، شوراهای محترم همت نمایند و گزارش عملکرد ۴ ساله فعالیت های خود را به مردم ارائه دهند و جنبه های مثبت و منفی فعالیت های عملکرد خود را بیان نمایند.

طبیعی است که شوراها و شهرداران در هر شهر و نیز دهیاران در هر روستا عملکردی داشته اند که به پیشرفت و آبادانی شهرها و روستاها کمک کرده است و به سهم خود قدم های مثبت و مبارکی برداشته اند و از طرفی به مشکلات و نقایصی برخورد کرده اند که امکان برطرف کردن آن بوجود نیامده است.
چه خوب است چه به صورت حضوری یا مجازی ( در شرایط کرونائی) و چه بصورت مکتوب این نقاط مثبت و ضعف ها را برای اطلاع مردم برسانند، ودر صورت موافقت، در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گیرد و به بحث ونقد وبررسی گذاشته شود، و از این رهگذر چراغ راه آینده شوراهای جدید که مرداد ماه به عرصه فعالیت قدم می گذارند،باشد.