سیاست گذاری های کلی و فرعی ماهنامه اجتماعی فرهنگی ره آورد

ماهنامه ره آورد از سال ۷۲ به عنوان اولین نشریه شهرستان دماوند و شرق استان تهران شروع به کار کرد. در اوایل فعالیت ۶ فصلنامه و در ادامه ۵۹۸ شماره بصورت هفته نامه و دو هفته نامه منتشر گردید. بعد از ۲۵ سال فعالیت مستمر و با توجه به افزایش نشریات و پایگاه های خبری، ماهنامه ره آورد به صورت مکتوب و الکترونیکی در خدمت مردم شریف شرق استان تهران و شهرستان دماوند فعالیت خواهد کرد.

الف- سیاست های کلی (اهداف): (۱)

 • ره آورد در چارچوب سیاستگذاری های مقام معظم رهبری بویژه “بیانیه گام دوم”، اقتصاد مقاومتی و … حرکت می کند.
 • ره آورد سعی خواهد کرد مرجعیت فکری- سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دماوندشناسی را تداوم بخشیده و تقویت نماید.
 • ره آورد خط مشی اصلی حرکت خود در منطقه را فرصت محور و امید آفرین تعریف می کند و چالش ها و مشکلات را ذیل فرصت آفرینی و امیدبخشی تعریف می کند.
 • ره آورد رشد فرهنگ عمومی را سرلوحه خود قرار می دهد و به گسترش سبک زندگی اسلامی می پردازد.
 • ره آورد به تربیت نیروهای خوش فکر در حوزه رسانه و … تداوم می دهد.
 • ره آورد با توجه به سیاست های مطرح شده از جانب مقام معظم رهبری با جناح ها و گروههای سیاسی همکاری می کند.
 • ره آورد سعی دارد پاتوقی برای نویسندگان منطقه باشد که برای مشکلات شهرستان دلسوزانه می نویسند و راهکار ارائه می نمایند؛ اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کشاورزی، صنعت و معدن.
 • ره آورد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی را تقویت می کند و منتخب نظرات یا فعالیت ها یا عملکردها اعم از فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را منتشر یا ارائه می نماید.

ب) سیاست های فرعی:

 • ایجاد انگیزه و شکوفایی استعدادهای منطقه
 • معرفی استعدادها و قابلیت های منطقه در جوانب مختلف
 •  رعایت انصاف در ارائه مسائل منطقه و پرهیز از طرح مسائل در قالب ژورنالیست افراطی
 • اصلاح و پیشرفت منطقه سرلوحه فعالیت های ره آورد است و برای پیشبرد اهداف خود از ابزارهای مختلف با رعایت اخلاق رسانه ای استفاده می کند.
 • شناسایی نقاط ضعف، مشکلات و آسیب ها در منطقه اعم از اینکه مربوط به جامعه و مردم باشد یا از طرف نهادهای دولتی و اداری بوجود آمده باشد و ارائه راهکارها و پیشنهادها در این رابطه
 • آگاهی دادن به مردم نسبت به هنجار و ناهنجاری های موجود در منطقه
 •  پرهیز از درج اخبار کم اهمیت، زرد و حاشیه ای برای جلب و جذب خوانندگان
 • در دوره جدید ره آورد به مسایل و موضوعات منطقه ای با نگاه عمقی تر و کارشناسانه می پردازد و سعی خواهد کرد با این نگاه مرجعیت اطلاعاتی و عملیاتی پیدا نماید. در بحث اخبار هم در این دوره سعی خواهد کرد با نگاه تولیدمحوری به درج اخبار بپردازد.
 • ره آورد سعی خواهد داشت در نگاه به ادارات به نیمه پر و خالی لیوان با هم نگاه کند و از پرداختن به اشخاص بپرهیزد و روش ها و منش ها و فعالیت های آنان را مورد انتقاد و بررسی قرارد هد.
 • ره آورد با انجمن ها، گروه های دینی، مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و هنری و احیانا سیاسی که در چارچوب قوانین نظام فعالیت می کنند، همکاری می کند و نسبت به درج اخبار آنان اقدام می نماید و درصورت لزوم از آنها پشتیبانی می کند.
 • ره آورد شبکه ای عمل خواهد کرد و از اینکه فقط به یک منطقه بپردازد، پرهیز می نماید (نخ تسبیح باشد و همگرائی ایجاد کند).
 • ره آورد آن بخش از اطلاعات، نظرات و مشکلات در سایت ها و کانال های روستایی و شهری را که قابل چاپ و ارائه باشد را درج می نماید.
 • ره آورد در جذب آگهی های تبلیغاتی: اولویت را به خوشنامی و حسن شهرت فرد یا گروه یا انجمن یا صنف می دهد و در موارد مبهم و مشکوک از درج آن پرهیز می کند.

پی نوشت:

(۱) دست اندرکاران ره آورد تلاش خواهند کرد به مرور سیاست ها را اجرایی نمایند. لذا در مواردی از بندهای مذکور توفیق داشته اند و در مواردی نیز در تلاش هستند که به اهداف خود دست پیدا کنند.