آدرس: شهرستان دماوند،  شهر دماوند،  میدان ۱۷ شهریور، خیابان تختی، کوچه گلها، جنب بانک مسکن – کد پستی  ۳۹۷۱۸۱۳۱۵۳

تلفکس: ۷۶۳۲۵۶۳۰-۰۲۱

نشانی پست الکترونیکی: Rahavard.newspaper@gmail.com

نشانی وب سایت: https://rahavardonline.com

کانال خبری ره آورد در تلگرام: t.me/rahavardonline_com