بایگانی‌های فیلم | ره‌آورد
آسیب شدید به باغات دماوند در اثر بارش باورنکردنی تگرگ