آغاز مصاحبه با ۱۸ متقاضی تصدی شهرداری کیلان
آغاز مصاحبه با ۱۸ متقاضی تصدی شهرداری کیلان
جزئیات مراحل انتخاب شهردار اعلام شد

پیمان آقاجان‌احمدی، رئیس شورای اسلامی شهر کیلان: طی فراخوان اعلامی ۱۸ متقاضی واجد شرایط اولیه،.ثبت نام کرده بودند.

آقاجان‌احمدی تصریح کرد: سعی اعضای شورای اسلامی شهر کیلان بر این است که مرحله مصاحبه، روزانه و بدون وقفه با دعوت از سه تا پنج نفر از متقاضیان در صحن این شورا انجام شود.

آقاجان‌احمدی بیان کرد: پس از انجام مصاحبه‌ها، با برگزاری انتخابات توسط اعضای شورای اسلامی شهر، پنج نفر از بین ۱۸ متقاضی تصدی شهرداری کیلان انتخاب می‌شوند؛ در این مرحله، پنج نفر منتخب شورا در یک نشست با دو بخش پرسش‌وپاسخ توسط اعضای شورا و برگزاری مناظره بین منتخبان شرکت خواهند کرد.

وی تأکید کرد: به طور مجدد، اعضای شورای اسلامی شهر با برگزاری انتخابات از بین پنج نفر، سه نفر را برای مرحله پایانی انتخاب می‌کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر کیلان اضافه کرد: پس از آن، گزینه نهایی شورای اسلامی شهر کیلان برای تصدی سمت شهرداری کیلان انتخاب و جهت طی مراحل معرفی می‌گردد.