آموزش و پرورش زمینه ساز رشد فکری و اخلاقی انسانها در یک جامعه پویا است
آموزش و پرورش زمینه ساز رشد فکری و اخلاقی انسانها در یک جامعه پویا است
دانش آموزان نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی و فرهنگ سازی باید پیشگام باشند

رضا طاهرخانی، سرپرست فرمانداری و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان دماوند در نهمین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان اظهار داشت: نگاه به آموزش و پرورش باید نگاه به یک دستگاه زیربنایی باشد، نه مصرفی، آموزش و پروش زمینه ساز رشد فکری و اخلاقی انسانها در یک جامعه پویا و خلاق است و نقش آن در تربیت نیروهای متخصص،متعهد و آشنا به علوم جدید بسیار حائز اهمیت است.

فرماندار شهرستان دماوند تصریح کرد: اعتقاد کارشناسان بر این است که آموزش مجازی دانش آموزان باعث افت تحصیلی و پایین آمدن کیفت آموزش می شود و این امر صدمات جبران ناپذیری را در آینده به جامعه وارد خواهد کرد.

وی افزود: در خصوص برگزاری کلاسها به صورت مجازی در مدارس تصمیمات در ستاد کرونا استان اتخاذ می گردد. که وضعیت شیوع سویه امیکرون در سطح شهرستان دماوند به صورت هفتگی به ستاد مدیریت بیماری کرونا استان گزارش می شود.

طاهرخانی در پایان با اشاره به اینکه: از مدیریت آموزش و پرورش در سطح شهرستان انتظار داریم توجه و نظارت ویژه ای به رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح مدارس داشته باشد و فضا های آموزشی و دانش آموزان میتوانند بهترین فرهنگ سازی را در سطح جامعه برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی و همچنین تزریق واکسن را داشته باشند.