اجرای فاز اول طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان از فردا در استان تهران
اجرای فاز اول طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان از فردا در استان تهران
نرخ رسمی قیمت نان همان مصوبه سال ۱۴۰۰ است

حشمت اله عسگری در جلسه کارگروه آرد و نان استان با اشاره به عدم تغییر قیمت نان در سال جاری اظهار داشت: قیمت نان همان نرخ مصوب سال ۱۴۰۰ می باشد و هرگونه افزایش خارج از مصوبه غیرقانونی و با متخلفین برخورد خواهد شد. 

وی افزود: اجرای فاز اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان و نصب کارتخوان ها در سطح نانوایی های استان از فردا آغاز و تاکنون ۶۸۰۰ کارتخوان آماده و تحویل خواهد گردید. 

معاون اقتصادی استاندار تهران با اشاره به ضرورت اجرای این طرح عنوان کرد: اجرای این طرح در سطح کشور باعث کاهش هدررفت سالانه بیش از حدود ۴ میلیون تن نان در کشور خواهد شد و از طرف دیگر با توجه به یارانه ای بودن آرد مورد استفاده نانوایی ها از قاچاق آن در سطح گسترده ای جلوگیری خواهد گردید. 

عسگری اجرای این طرح را عامل مهمی در مدیریت مصرف و برنامه ریزی برای جلوگیری از سوء مصرف این کالای استراتژیک دانست.