اجرای  ۱۶۹ فقره حکم قضایی در اراضی ملی و کشاورزی روستاهای هاشمک و علی‌آباد
اجرای  ۱۶۹ فقره حکم قضایی در اراضی ملی و کشاورزی روستاهای هاشمک و علی‌آباد
در این راستا، ۱۶۹ فقره ساخت و ساز غیرمجاز شامل ۵ مورد بنای ساختمانی به متراژ ۱۸۵ متر مربع، ۱۶۳ مورد دیوارکشی به متراژ ۱۰٫۴۸۵ متر طول و یک مورد محوطه‌سازی به متراژ ۵۰۰۰ متر مربع تخریب شد.

پیرو مصوبه ستاد مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان دماوند و با دستور مقام قضایی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ در روستای هاشمک و علی‌آباد با حضور عوامل ادارات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و کلانتری آبسرد، ۱۲۶ هزار و ۸۸۵ متر از اراضی ملی تصرف شده آزادسازی و به انفال اعاده گردید.

در این راستا، ۱۶۹ فقره ساخت و ساز غیرمجاز شامل ۵ مورد بنای ساختمانی به متراژ ۱۸۵ متر مربع، ۱۶۳ مورد دیوارکشی به متراژ ۱۰٫۴۸۵ متر طول و یک مورد محوطه‌سازی به متراژ ۵۰۰۰ متر مربع تخریب شد.