اختصاص ۳ اردوگاه برای غنی سازی اوقات فراغت در استان تهران
اختصاص ۳ اردوگاه برای غنی سازی اوقات فراغت در استان تهران
اردوگاه شهید منتظری شهریار، اردوگاه مصطفی خمینی دماوند و کانون سمیه شهرری

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت: در ایام تعطیلات تابستانی نباید ارتباط دانش آموزان با نظام تعلیم و تربیت گسسته شود و فعالیت‌های تابستانی باید روحیه نشاط، شادابی و سرزندگی را در میان دانش آموزان ایجاد کند.

بهرامی افزود: در شهرستان‌های استان تهران ۳ اردوگاه شهید منتظری شهریار، اردوگاه مصطفی خمینی دماوند و کانون سمیه شهرری بصورت ویژه برای غنی سازی اوقات فراغت دانش اموزان شهرستان‌های استان تهران اختصاص یافته است.

وی افزود: در هر شهرستان هم یک مدرسه برای غنی سازی اوقات فراغت شهرستانی راه اندازی می‌شود تا علاوه بر اردوگاه‌های فرهنگی و هنری، این مدارس هم بتوانند سهم مهمی در غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان داشته باشند