ارتقای زیرساخت‌های حوزه درمان در اولویت قرار دارد
ارتقای زیرساخت‌های حوزه درمان در اولویت قرار دارد
حسن خیرخواه، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند با رضا طاهرخانی، فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو کردـ

🔹️حسن خیرخواه، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند با رضا طاهرخانی، فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو کردـ

🔹️وی ضمن ابراز خرسندی از کاهش تعداد افراد بستری در این بیمارستان، ارتقای زیرساخت های حوزه درمان را در اولویت دانست و گفت: خوشبختانه تا به امروز شاهد کاهش شیوع کرونا در سطح کشور و به تبع آن شهرستان دماوند بودیم و با ادامه روند واکسیناسیون، این میزان همچنان روند کاهشی در پی خواهد داشت.

🔸فرماندار دماوند با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع توسط عوامل بهداشت و درمان، این مهم را از موضوعات حائز اهمیت در کنار ارائه خدمات موثر به مراجعان برشمرد و تصریح کرد: با تعامل همه دستگاهها و رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم، نتایج خوبی در خصوص کنترل شیوع کرونا به ثمر می‌نشیند.