استفاده از سرمایه‌گذار جهت جمع‌آوری و حل مشکل زباله های عفونی در دماوند
استفاده از سرمایه‌گذار جهت جمع‌آوری و حل مشکل زباله های عفونی در دماوند
نشست هیئت مدیره شرکت مدیریت پسماند شهرداری‌های شهرستان‌های دماوند و پردیس با فرماندار شهرستان دماوند برگزار شد.


این نشست به ریاست مهدی حیدری، فرماندار شهرستان دماوند، با حضور شهریور، مدیر شرکت مدیریت پسماند شهرستان‌های دماوند و پردیس و شهرداران این دو شهرستان در سالن جلسات فرمانداری دماوند برگزار شد.


در این نشست ساماندهی سگهای بلاصاحب در چارچوب مقررات و دستورالعمل وزارت کشور، استفاده از شرکت‌های دامپزشکی معتبر به منظور عقیم‌سازی سگ های بلاصاحب، ساماندهی وضعیت منطقه گندک در چارچوب دستورالعمل‌های محیط زیستی، تعامل و هماهنگی بیشتر بین شهرداریهای شهرستان های دماوند و پردیس، ایجاد دیوار سبز و درختکاری در محدوده جمع آوری زباله گندک و استفاده از سرمایه گذار در خصوص جمع‌آوری و حل مشکل زباله های عفونی مورد بحث و تصویب قرار گرفت.