استقبال و مساعدت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان دماوند با گروههای NA و سمن‌ها در حوزه فرهنگی، پیشگیری و کاهش های آسیب اعتیاد
استقبال و مساعدت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان دماوند با گروههای NA و سمن‌ها در حوزه فرهنگی، پیشگیری و کاهش های آسیب اعتیاد
طرح ویژه پاکسازی نقاط آلوده شهرستان دماوند توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر انجام شده و انتظار ما، اجرای منظم و مستمر این طرح و ناامن کردن شهرستان برای قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر است.

حلیم زمهریر، معاون فرماندار دماوند:
▫️اعتیاد یکی از مهمترین چالش ها و آسیب های اجتماعی در دنیاست که خود از علل اصلی بروز برخی از آسیب ها و بزه های اجتماعی می شود که در صورت پیشگیری از آن، بسیاری از آسیب های اجتماعی نیز کاهش قابل توجهی خواهند یافت.
▫️این بیماری معضلی چند وجهی است و عوامل شکل‌گیری پیچیده‌ای دارد، به این جهت اقدامات یک جانبه در مقابله با آن ثمربخش نخواهد بود.
▫️در کنار اقدامات مقابله با عرضه و پاکسازی مناطق آلوده، باید در حوزه پیشگیری، فرهنگی، درمان و کاهش آسیب به صورت همزمان اقدام کرد.
▫️طرح ویژه پاکسازی نقاط آلوده شهرستان دماوند توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر انجام شده و انتظار ما، اجرای منظم و مستمر این طرح و ناامن کردن شهرستان برای قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر است.
▫️طرح نماد توسط آموزش و پرورش در کشور در حال اجراست و برنامه‌ریزی‌های خوبی توسط آموزش و پرورش دماوند و رودهن انجام شده که می تواند از بروز بسیاری آسیب های اجتماعی در دانش آموزان جلوگیری کند.
▫️تجربه نشان داده که برای جلوگیری از بازگشت مجدد افراد پاک شده از اعتیاد، مراکز و گروه های NA بسیار موثر هستند که در حال حاضر این مراکز ویژه آقایان و بانوان در دماوند فعال است و مجموعه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مساعدت و همکاری لازم را با NA و سایر سازمانهای مردم نهاد فعال در پیشگیری و کاهش آسیب اعتیاد داشته و خواهد شد.
▫️ خوشبختانه فرصت های اشتغال خوبی در شهرستان وجود دارد که با پیگیری ادارات بهزیستی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان باید فرصت و زمینه اشتغال به کار افراد رها شده از دام اعتیاد در واحدهای تولیدی و کارگاههای سطح شهرستان فراهم شود.