اعتبارات استانی دماوند وفیروزکوه در سازمان مدیریت بررسی شد
اعتبارات استانی دماوند وفیروزکوه در سازمان مدیریت بررسی شد
ازوجی رئیس سازمان مدیریت، فردا ضمن بازدید میدانی از دو شهرستان نسبت به اتخاذ تصمیم و اجرای مصوبات حضور پیدا می کند.

در دیدار رئیس جدید  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی با نماینده مردم دماوند وفیروزکوه، سرپرست و معاون برنامه ریزی فرمانداری دماوند،فرماندار فیروزکوه،  شهرداران شهرهای دماوند، رودهن، آبسرد، کیلان و آبعلی و جمعی از مدیران و اعضای شوراهای اسلامی اعتبارات استانی این دو شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

ازوجی رئیس سازمان مدیریت، روز پنجشنبه هفته جاری ضمن بازدید میدانی از دو شهرستان با شرکت در جلسه مشترک مسؤلان شهرستان های مذکور نسبت به اتخاذ تصمیم و اجرای مصوبات حضور پیدا می کند.