اعضای کمیسیون‌های اتاق اصناف شهرستان دماوند مشخص شدند
اعضای کمیسیون‌های اتاق اصناف شهرستان دماوند مشخص شدند
از مصوبات و موضوعات این نشست‌ ضرورت‌ توجه به اتحادیه‌های صنفی به ارائه ترازنامه سالانه و صورت‌های مالی، نصب نرم افزار مالی حسابداری و تعیین تکلیف کمیسیون‌های اتاق اصناف بود.

هفتمین اجلاس ماهانه روسای اتحادیه‌های صنفی شهرستان دماوند برگزار شد.

در این نشست ” سیدعلی دهقان حسینی” رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند، نمایندگان ادارات صمت و مالیات شهرستان دماوند، صادقعلی مسئول بسیج اصناف شهرستان دماوند و جمعی از روسای اتحادیه‌های صنفی حضور داشتند.
در این اجلاس ماهانه اتحادیه‌ها مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند.

از مصوبات و موضوعات این نشست‌ ضرورت‌ توجه به اتحادیه‌های صنفی به ارائه ترازنامه سالانه و صورت‌های مالی، نصب نرم افزار مالی حسابداری و تعیین تکلیف کمیسیون‌های اتاق اصناف بود.

براساس تصمیمات انجام شده آقایان امینی، مرزبان، امیری و رادمانفر به عنوان اعضای کمیسیون بازرسی و شکایات اتاق اصناف و آقایان هاشمی، اسماعیلی و صلاحی به عنوان اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی آموزش و پژوهش اتاق اصناف و آقایان بختیاری، نجفی و کربلایی به عنوان اعضای کمیسیون بودجه و تشکیلات اتاق اصناف شهرستان دماوند انتخابات شدند.