اعلام جرم زیست محیطی علیه ناحیه صنعتی آیینه‌ورزان دماوند به علت رهاسازی پساب فاضلاب
اعلام جرم زیست محیطی علیه ناحیه صنعتی آیینه‌ورزان دماوند به علت رهاسازی پساب فاضلاب
سرپرست اداره محیط زیست دماوند: به علت مشکل آلودگی ایجاد شده شکایت‌هایی توسط کشاورزان روستاهای خسروان و لومان صورت گرفت

دادستان دماوند به همراه رئیس محیط زیست از رها سازی پساب ناحیه صنعتی آیینه‌ورزان بازدید کرد.
میرزاکریمی، سرپرست اداره محیط زیست دماوند گفت: براساس پایش‌ها و بازدید‌های کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست از سیستم تصفیه فاضلاب ناحیه صنعتی آیینه‌ورزان، بارها مشاهده شد که سیستم تصفیه کار نمی‌کند و پساب بدون تصفیه وارد مسیر شده و موجب آلودگی محیط زیست و محدوده اطراف می‌شود.
وی اظهار داشت: به علت مشکل آلودگی ایجاد شده شکایت‌هایی توسط کشاورزان روستاهای خسروان و لومان صورت گرفت همچنین بارها اخطاریه زیست محیطی صادر و جلساتی در فرمانداری و شهرک صنعتی آیینه ورزان تشکیل شد.
وی افزود: در این جلسات مقرر شد که ظرف مدت ۴۵ روز سیستم تصفیه فاضلاب ناحیه صنعتی آیینه ورزان راه اندازی شود و در خصوص راه اندازی فاز دوم تصفیه خانه به دلیل بالا بودن حجم پساب مطالعه صورت گیرد.
ایشان ادامه داد: بعد از گذشت ۲ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مصوبات اجرا نشدند لذا اداره محیط زیست برحسب وظیفه شکایتی را تنظیم و به دادستان اعلام جرم کرد.