افتتاح و بهره برداری از ساختمان آتش نشانی ناحیه صنعتی آیینه ورزان
افتتاح و بهره برداری از ساختمان آتش نشانی ناحیه صنعتی آیینه ورزان
زمینی به مساحت ۸۵۰متر مربع و ساختمانی با زیربنای ۲۵۰ متر مربع مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت

روز سه شنبه همزمان با آخرین روز از هفته دولت‌ ساختمان آتش نشانی ناحیه صنعتی آیینه ورزان با حضور رضا طاهرخانی فرماندار شهرستان دماوند، رییس شهرکهای صنعتی شهرستان و جمعی از مسئولین افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
این پروژه در زمینی به مساحت ۸۵۰متر مربع و ساختمانی با زیربنای ۲۵۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان و اشتغال زایی ۱۰نفر مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.