افزایش ۱۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی برون شهری در دماوند
افزایش ۱۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی برون شهری در دماوند
نرخ کرایه تاکسی خط دماوند - تهران ۳۰ هزار تومان شد.

قاسمی‌راد، رئیس هیات مدیره تعاونی مسافربری تهران – دماوند:

🔹براساس اعلام اتحادیه مسافربری برون شهری افزایش نرخ ۱۵ درصدی پایه و ۵ درصد عوارض از تاریخ ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۰ قابل اجرا می‌باشد.

🔸براساس این بخشنامه نرخ کرایه تاکسی‌های دماوند به تهران و بلعکس ۳۰ هزار تومان می‌باشد.

🔹با توجه به دستورالعمل ستاد ملی کرونا سوار کردن چهار نفر در تاکسی‌های خطی تهران – دماوند ممنوع است و با توجه به داشتن سه مسافر نرخ کرایه نفری ۵ هزار افزایش دارد.