امشب و فردا شب پدیده ماه صورتی رخ می‌دهد
امشب و فردا شب پدیده ماه صورتی رخ می‌دهد
مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: « ماه صورتی» فردا مهمان آسمان می‌شود».

آقای مسعود عتیقی افزود: ساعت ۸ و ۳ دقیقه صبح سه شنبه ۷ اردیبهشت، کره ماه به وضعیت ماه کامل «بدر» می‌رسد بر این اساس در شب قبل از آن یعنی دوشنبه ۶ اردیبهشت، ماهِ کامل در آسمان قابل مشاهده است.

وی گفت: از آنجا که در این زمان ماه از نظر مداری به کره زمین نزدیک‌تر است، قطر ماه کامل نسبت به دیگر ماه‌های کامل قبل بزرگ‌تر و در نتیجه درخشان‌تر خواهد بود که به این پدیده اَبَرماه (Supermoon) گفته می‌شود.

جزئیات زمان رویت ماه صورتی

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران افزود:ساعت ۱۹ و ۵۴ دقیقه شامگاه سه شنبه ۷ اردیبهشت ، کره ماه در حضیض زمینی «کمترین فاصله با زمین» قرار خواهد داشت و در زمان مذکور ۳۵۷ هزار و ۳۷۹ کیلومتر با زمین فاصله دارد و با توجه به اینکه این شرایط به وضعیت ماه کامل شب قبل نزدیک است، پدیده اَبَرماه رخ خواهد داد.