امنیت و آرامش مردم اولیت اول ماست و با هیچ کسی در این خصوص مماشات نخواهیم داشت
امنیت و آرامش مردم اولیت اول ماست و با هیچ کسی در این خصوص مماشات نخواهیم داشت

خدایاری دادستان و رئیس دادگاه رودهن در نمازجمعه رودهن با اشاره به وظایف قانونی قوه قضائیه بیان داشت : هر نهاد و ارگانی برای پیشبرد اهدافش نیازمند به ابزار کار مناسب و نیروی انسانی کافی است ولی دادگاه رودهن با توجه به ‌کمبود شدید نیروی انسانی و سختی کار مضاعف در دو سال گذشته به […]

خدایاری دادستان و رئیس دادگاه رودهن در نمازجمعه رودهن با اشاره به وظایف قانونی قوه قضائیه بیان داشت : هر نهاد و ارگانی برای پیشبرد اهدافش نیازمند به ابزار کار مناسب و نیروی انسانی کافی است ولی دادگاه رودهن با توجه به ‌کمبود شدید نیروی انسانی و سختی کار مضاعف در دو سال گذشته به لحاظ بیماری کرونا ، موفقیت‌های چشمگیری در برخورد و مبارزه با جرائم زمین‌خواری و تصرفات اراضی ملی ، تغییر کاربری اراضی کشاورزی ، تصرفات وساخت و سازهای غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه ها و مسیلها و راه‌ها داشته و با دستور قضایی و احکام قطعی ، هکتارها زمین به تاراج رفته در اراضی ملی را آزاد سازی کرده و مستحدثات آن را نیز تخریب نموده است.

دادستان و رئیس دادگاه رودهن، با اشاره به موفقیت‌های بالای ۹۰ درصدی دادگاه رودهن در مبارزه بافساد اداری ، مفاسد اخلاقی اجتماعی ، اخلال در نظم عمومی وجرائم خشن ، قدرت نمایی ارازل واوباش در سطح شهر و….افزود : امنیت و آرامش مردم اولیت اول ماست و با هیچ کسی در این خصوص مماشات نخواهیم کرد و همه این موفقیتها مرهون زحمات وتلاشهایی بی وقفه و قابل تقدیر همکاران قضایی و اداری ، اعضاهای شورای حل اختلاف و نیروهای سخت کوش انتظامی است.

رئیس حوزه قضایی افزود : ضمن اینکه دستگاه قضاء پشتیبان و پایگاه قوی برای مدیران و مسئولین پاکدست و متعهد و انقلابی است در برخورد با برخی از مدیرانی که مرتکب جرم و تخلف میشوند ویا در وظایفشان تساهل و تسامح می‌نمایند بسیار سختگیر بوده و با کشاندن آنان به پای میز محاکمه درنگ نخواهد کرد.

خدایاری در پایان سخنانش خطاب به متخلفین و مجرمینی که برای نجات از تعقیب و مجازات خود به هر وسیله ای متوصل و هر صاحب قدرت و ثروتی را واسطه قرار میدهند هشدار داد دستگاه قضاء به هیچ توصیه و سفارشی ترتیب اثر نخواهد داد بلکه برخورد قانونی با اینگونه اشخاص سختگیرانه و پشیمان کننده خواهد بود.