امید یوزباشی به عنوان نایب رئیس کمیسیون توسعه، عمران و خدمات شهری و روستایی شورای اسلامی استان تهران انتخاب شد
امید یوزباشی به عنوان نایب رئیس کمیسیون توسعه، عمران و خدمات شهری و روستایی شورای اسلامی استان تهران انتخاب شد

🔹️در نخستین جلسه کمیسیون توسعه، عمران و خدمات شهری و روستایی شورای اسلامی استان تهران که در صحن علنی شورای اسلامی استان تهران برگزار گردید، طی این انتخابات با کسب حداکثر آرا حجت الاسلام سید محمدآقامیری به عنوان رئیس، امید یوزباشی به عنوان نایب رئیس و حسین عبدی به عنوان دبیر این کمیسیون انتخاب شدند. […]

🔹️در نخستین جلسه کمیسیون توسعه، عمران و خدمات شهری و روستایی شورای اسلامی استان تهران که در صحن علنی شورای اسلامی استان تهران برگزار گردید، طی این انتخابات با کسب حداکثر آرا حجت الاسلام سید محمدآقامیری به عنوان رئیس، امید یوزباشی به عنوان نایب رئیس و حسین عبدی به عنوان دبیر این کمیسیون انتخاب شدند.

🔸سپس اعضای کمیسیون به مشورت در خصوص برنامه های پیش روی کمیسیون پرداخته و اهداف، مسائل و مباحث مختلف را مورد بررسی قرار دادند.