انتشار کتاب غذاهای‌ دماوند با هدف شناسایی و معرفی غذاهای‌ بومی و محلی
انتشار کتاب غذاهای‌ دماوند با هدف شناسایی و معرفی غذاهای‌ بومی و محلی
شهرام شریفی روز شنبه ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، عنوان کرد: «کار گردآوری‌ اطلاعات از روستاها و افراد‌ ‌‌قدیمی دماوند در خصوص غذاهای‌ بومی آغاز شده است.

شهرام شریفی روز شنبه ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، عنوان کرد: «کار گردآوری‌ اطلاعات از روستاها و افراد‌ ‌‌قدیمی دماوند در خصوص غذاهای‌ بومی آغاز شده است.»

او افزود: «غذاهای‌ محلی منطقه‌ دماوند به دلیل آب‌و‌هوای‌ سرد و جغرافیای‌ کوهستانی با سایر شهرستان‌های استان به‌ویژه شهرهای‌ جنوبی استان متفاوت است.»

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دماوند اظهار کرد: «تهیه و تدوین این‌ کتاب با کمک دانشجویان‌گردشگری، میراث‌فرهنگی و سمن‌ها انجام می‌شود.»