انسداد مسیر برداشت آب غیرمجاز در منطقه کالدشت و حصار دماوند
انسداد مسیر برداشت آب غیرمجاز در منطقه کالدشت و حصار دماوند
آب چشمه‌های مورد استفاده آب‌فروشان به مسیر طبیعی هدایت گردید.

مدیر امور منابع آب دماوند شهرستان دماوند از انسداد مسیر برداشت آب غیرمجازدر محدوده کالدشت به حصار شهرستان دماوند خبر داد.
مصطفی عباسی با اعلام این مطلب اظهار کرد: مسیر برداشت آب توسط کامیون داران حامل مخزن های انتقال آب مورد استفاده قرار می گرفت توسط عوامل امور آب دماوند مسدود گردید.
عباسی در ادامه افزود: با انسداد مسیر برداشت آب از بارگیری آب و انتقال آن جلوگیری به‌عمل آمد و آب چشمه های مورد استفاده آب‌فروشان به مسیر طبیعی (رودخانه) هدایت گردید.
عباسی در پایان خاطرنشان کرد: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب‌های سطحی و زیرزمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.