بازدید رئیس دبیرخانه برنامه علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران از امکانات و زیرساختهای واحد دماوند
بازدید رئیس دبیرخانه برنامه علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران از امکانات و زیرساختهای واحد دماوند

🔹 دکتر فرهنگ متین رئیس دبیرخانه برنامه علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در این بازدید،کارگاه ها و آزمایشگاه های واحد دماوند را کامل ارزیابی و اظهار کرد: واحد دماوند قابلیت پذیرش ماموریت های پژوهشی و فناوری حل مسئله را دارد. 🔸وی افزود: پتانسیل گردشگری سلامت و ورزش و همچنین تاسیس دبیرخانه علمی دماوند شناسی […]

🔹 دکتر فرهنگ متین رئیس دبیرخانه برنامه علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در این بازدید،کارگاه ها و آزمایشگاه های واحد دماوند را کامل ارزیابی و اظهار کرد: واحد دماوند قابلیت پذیرش ماموریت های پژوهشی و فناوری حل مسئله را دارد.

🔸وی افزود: پتانسیل گردشگری سلامت و ورزش و همچنین تاسیس دبیرخانه علمی دماوند شناسی در واحد دماوند وجود دارد.

🔹دکتر محمود صفری رییس دانشگاه در این بازدید که اعضای هیات رییسه واحد دماوند نیز حضور داشتند، ضمن ارائه گزارش از تاریخچه واحد به معرفی امکانات و زیرساختها پرداخت.

🔸گسترش رشته ها مخصوصاً در دانشکده علوم پزشکی، توجه به گیاهان دارویی و داروسازی، توسعه مدارس سما، تقویت زیرساخت های گردشگری تاریخی مذهبی و ورزشی، بازمهندسی برخی ساختمان ها و ارتقاء کاربری آنها از جمله نکاتی بود که رییس واحد به آنها اشاره کرد.