بازدید سرپرست شهرداری، رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر دماوند از سایت مسکن مهر
بازدید سرپرست شهرداری، رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر دماوند از سایت مسکن مهر
پروژه روکش آسفالت در سطح معابر این سایت مسکونی در حال اجرا می باشد.

محمود بهرامی، سرپرست شهرداری دماوند به همراه حسین آرمودیان، رئیس و فاطمه محرابی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر دماوند، از وضعیت معابر و مشکلات عمرانی سایت مسکونی مسکن مهر امام رضا شهر دماوند بازدید کردند.

با توجه به نابسامانی معابر این منطقه و مطالبه شهروندان درخصوص اجرای پروژه آسفالت، این مهم نیز در دستور کار شهرداری دماوند قرار گرفته و اکنون شاهد اجرای پروژه روکش آسفالت در سطح معابر این سایت مسکونی هستیم که از روند اجرای پروژه نیز بازدید به عمل آمد.