بازدید سرپرست محیط زیست دماوند از مرکز دفن پسماند گندک
بازدید سرپرست محیط زیست دماوند از مرکز دفن پسماند گندک
لزوم ساماندهی و مدیریت نخاله‌های ناشی از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز

نقی میرزاکریمی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست دماوند در بازدید از مرکز دفن پسماند گندک گفت: نظارت بر نحوه مدیریت پسماند در شهرستان دماوند به استناد ماده ۲۳ قانون مذکور از اولویت‌ها می باشد.
وی ادامه داد: تنها مرکز مجاز دفن پسماند جامد و مایع در دماوند، مرکز دفن گندک است و پیگیری لازم جهت انتقال کلیه زباله ها و نخاله های به این مرکز در دستور کار است.
میرزاکریمی ادامه داد:یکی دیگر از معضلات در حوزه پسماند، نخاله های ساختمانی در بازسازی بناها و یا ناشی از تخریب ساخت و ساز های غیرمجاز در اراضی کشاورزی و ملی است که علاوه بر آلودگی‌های بصری و آسیب به خاک حاصلخیز، انتقال آنها به حاشیه جاده ها و یا تخلیه غیر مجاز آنها در حریم شهر و روستاها می باشد.

وی بیان کرد:طی جلسه مشترکی که با جهاد کشاورزی داشتیم مقرر شد هر دو اداره با همکاری لازم موضوع آسیب نخاله‌ها در اراضی کشاورزی را در کمیته مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز و کارگروه مدیریت پسماند پیگیری و ساماندهی نمایند.