بازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان سوم شعبان
بازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان سوم شعبان
روند خدمات‌دهی به بیماران در بخش‌های مختلف بیمارستان بررسی شد

دکتر عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز سه‌شنبه به همراه آقای دکتر لک معاون اجرایی پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر مسلمی فرد رئیس بیمارستان سوم شعبان و تیم مدیریتی مرکز دماوند بازدید کرد.

وی در این بازدید ضمن بررسی روند خدمات دهی به بیماران بخش‌های مختلف مرکز با کادر درمانی بیمارستان گفت‌و‌گو کردند.

دکتر عبادی طی گفتگو با تیم مدیریتی بیمارستان، مسائل پرستاری بیمارستان را مورد بررسی قرار دادند.

ایشان ضمن ابلاغ پیام تشکر مقام عالی وزارت از زحمات شبانه روزی کادر درمان قدردانی نمودند.