بازی‌های بومی و محلی دماوند شناسایی می‌شود
بازی‌های بومی و محلی دماوند شناسایی می‌شود
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دماوند گفت: «بازی‌های بومی و محلی دماوند با هدف حفظ هویت شهری شناسایی می‌شود.»

شهرام شریفی روز جمعه ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ با اعلام این خبر افزود: «در این طرح با انجام مصاحبه حضوری با افراد قدیمی روستاها بازی‌های قدیمی شناسایی و گردآوری می‌شود.»

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دماوند عنوان کرد: « بازی‌های بومی و محلی بعد از شناسایی به وسیله دوست‌دارن میراث‌فرهنگی به گروه‌های سنی کودک و نوجوان آموزش داده می‌شود.»

او افزود: «طرح گردآوری و تهیه بازی‌های بومی و محلی دماوند تا پایان تابستان ۱۴۰۱ انجام می‌شود.»