بررسی آخرین فعالیت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان دماوند
بررسی آخرین فعالیت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان دماوند
پیگیری‌های متداول اعضا در تهیه نقشه و فنس‌کشی محدوده مختص زمین فرهنگیان صورت منجر شده است و ادامه روند کار نیز به همراهی بنیاد مستضعفان و شرکت تمیشان و همراهی همیشگی نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس نیازمنداست که از مراحل قبل نیز در این امر یاریگر بودند.

با درخواست اعضای هیئت مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان نشست مشترکی با حضور «زهرا طاولی» مدیر آموزش و پرورش دماوند در سالن جلسات شهید دماوند آموزش و پرورش دماوند برگزار شد.

«علی تقوا»، «احمد شیر خانی»،«محمود طاهری»، «حمید پیروز»، «حسن مرادی» ، «افسانه ولی اشرفی» از اعضای هیئت مدیره و «حمید فاتحی» و «مینا حاجی یوسف» از اعضای تعاونی مسکن فرهنگیان دماوند در این جلسه حضور داشتند.

در این نشست، علی تقوا، رئیس هیئت مدیره مسکن فرهنگیان دماوند به طور مبسوط به سابقه شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان و خرید زمین در قسمت اصطلک که بین سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ بوده و تاکنون دارای ۱۵۰۰ نفر عضو فرهنگی است، اشاره کرد.

پیگیری‌های متداول اعضا در تهیه نقشه و فنس‌کشی محدوده مختص زمین فرهنگیان صورت منجر شده است و ادامه روند کار نیز به همراهی بنیاد مستضعفان و شرکت تمیشان و همراهی همیشگی نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس نیازمنداست که از مراحل قبل نیز در این امر یاریگر بودند.