بررسی مسائل  ومشکلات  روستاهای جابان،خسروان،اوچونک و آیینه ورزان
بررسی مسائل  ومشکلات  روستاهای جابان،خسروان،اوچونک و آیینه ورزان
لزوم نصب دوربین و ایجاد سرعت‌گیر در محور تهران - فیروزکوه محدوده جابان/ لزوم ایجاد مکان فرهنگی و اختصاص زمین برای مسکن جوانان روستای خسروان دماوند/ضرورت بازنگری طرح هادی و اصلاح شبکه برق روستای اوچونک / اختصاص زمین برای دامداران و مشکلات آنتن دهی اینترنت و تلفن همراه آیینه ورزان

🔹مشکلات اهالی شریف روستاهای جابان،خسروان، اوچونک وآیینه وران با حضور مسئولان شهرستان دماوند بررسی شد.
در این جلسه سید احمد رسولی نژاد، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه   بخشدار مرکزی و جمعی از روسای ادارات شهرستان دماوند، با حضور اهالی این روستا ها به بررسی مسائل و مشکلات روستاهای جابان خسروان، اوچونک وآیینه ورزان از توابع بخش مرکزی دماوند پرداختند.

🔹جابان:
در طی این دیدار ضمن ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته و مشکلات مرتفع شده، برخی مشکلات دیگر مطرح شد که از مهم‌ترین‌ موضوعات میتوان به بازنگری طرح هادی، کمبود آب شرب، نصب دوربین و ایجاد سرعت‌گیر در محور تهران – فیروزکوه به منظور افزایش امنیت، نیمه تمام ماندن پروژه احداث مدرسه و تعیین تکلیف نرخ سیب درختی اشاره کرد.

🔸خسروان:
در طی این دیدار ضمن ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته و مشکلات مرتفع شده، برخی مشکلات دیگر مطرح شد که از مهم‌ترین‌ موضوعات میتوان به بازنگری طرح هادی، کمبود آب شرب، تعویض تیرهای برق چوبی، عدم آنتن دهی خطوط تلفن همراه،سنگ فرش آسفالت کوچه ها و معابر، جمع آوری نخاله های ساختمانی ، ایجاد مکان فرهنگی برای روستا و اختصاص زمین برای مسکن جوانان اشاره کرد.

🔸اوچونک:
در طی این دیدار ضمن ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته و مشکلات مرتفع شده، برخی مشکلات دیگر مطرح شد که از مهم‌ترین‌ موضوعات میتوان به مشکلات مربوط به روکش آسفالت، بازنگری طرح هادی، اصلاح شبکه برق و تداخل اراضی ملی و کشاورزی اشاره کرد.

آیینه ورزان:

🔹در طی این دیدار ضمن ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته و مشکلات مرتفع شده، برخی مشکلات دیگر مطرح شد که از مهم‌ترین‌ موضوعات میتوان به بازنگری طرح هادی، عدم آنتن دهی تلفن همراه، اختصاص زمین برای مسکن جوانان،اختصاص زمین برای دامداران روستا،تعیین تکلیف زمین مدرسه روستا،بحث قعطی مکرر برق روستا، مشکلات آنتن دهی اینترنت و تلفن همراه و … اشاره کرد.