بررسی نحوه ارائه خدمات آموزشی – تربیتی و اساسنامه پیش‌دبستانی در مدارس دماوند
بررسی نحوه ارائه خدمات آموزشی – تربیتی و اساسنامه پیش‌دبستانی در مدارس دماوند
ناظران شورای عالی آموزش و پرورش با ذکر اهمیت انجام قوانین و اساسنامه‌های مصوبه، هدف بازدید از مناطق را بررسی مشکلات و موانع در انجام قوانین دانست.

💠 ناظران شورای عالی آموزش و پرورش به منظور نظارت بر نحوه ارائه خدمات آموزشی – تربیتی مدارس در دوره بیماری‌های فراگیر و اساسنامه دوره پیش‌دبستانی از مدارس منطقه دماوند بازدید کردند.

🔹نشست ویژه بازدید شورای عالی آموزش و پرورش جهت نظـارت بر حسن اجرای «نحوه ارائه خدمات آموزشی – تربیتی مدارس در دوره بیماری‌های فراگیر» و «اساسنامه دوره پیش دبسـتانی» در سالن جلسات شهید محمدی آموزش و پرورش دماوند برگزار شد.

🔸زهرا طاولی، مدیر آموزش و پرورش دماوند در ابتدای نشست به میهمانان خیرمقدم عرض نمود و در ادامه  ناظران شورای عالی آموزش وپرورش پس از معرفی همه جانبه شورای عالی آموزش و پرورش و بخش آن، همچنین وظایف هر بخش در رابطه با مصوبات شماره ۹۷۷ و ۹۶۶ شورای عالی آموزش و پرورش مباحثی را مطرح کردند.

🔹ناظران شورای عالی آموزش و پرورش با ذکر اهمیت انجام قوانین و اساسنامه‌های مصوبه، هدف بازدید از مناطق را بررسی مشکلات و موانع در انجام قوانین دانست و ذکر کردند نظارت بر بازخورد مشکلات در مناطق و مدارس آنها در راستای پیشبرد هرچه بهتر اهداف آموزش و پرورش اهمیت ویژه‌ای دارد.

🔸در این نشست کارشناسان دوره ابتدایی، سنجش و مدارس غیردولتی اداره‌کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، گزارش جامعی از فعالیت‌های استان در حوزه‌های پیش دبستانی، ابتدایی، سنجش، امورغیردولتی و همچنین تحت پوشش قرار دادن مهدهای کودک توسط سازمان ملی تعلیم و تربیت کودکان ارائه کردند.

🔹معاونان آموزشی هر چهار منطقه نیز هر یک در قسمتی از نشست در رابطه با شرح گزارش فعالیت‌های منطقه و اطلاعات آماری در خصوص تعداد مراکز فعال پیش دبستانی، مهدهای فعال شناسایی شده، چالش‌های مناطق در رابطه با بازگشایی مدارس و مراکز پیش دبستانی و …‌ مسائل و مباحث خود را طرح نمودند.

🔸پس از پایان این نشست، ناظران شورای عالی آموزش و پرورش، اداره‌کل شهرستان‌های استان تهران به همراه مدیر آموزش و پرورش شهرستان دماوند، معاون آموزشی، کارشناس آموزش ابتدایی و کارشناس مدارس غیردولتی شاهد و ایثارگران و روابط عمومی آموزش و پرورش دماوند از مدارس دخترانه صالح، متوسطه غیردولتی دوره اول حضرت معصومه(س)، ابتدایی پسرانه غیردولتی مؤتلفه، شبانه روزی ۱۲ فروردین و همچنین مراکز پیش دبستانی مؤتلفه و ماه مهر بازدید کردند.