برگزاری جلسه رسیدگی به مشکلات تعاونی های مسکن شهر آبعلی
برگزاری جلسه رسیدگی به مشکلات تعاونی های مسکن شهر آبعلی
در این جلسه در خصوص مشکلات چندین ساله زمینهای مسکن در منطقه مبارک آباد، واگذاری زمین برای مسکن شهر آبعلی، مشکلات مسکن مهر ۲ آبعلی و تعاونی مسکن افرا آبعلی گفتگو و پس از رسیدگی های کارشناسی، تصمیمات لازم با تعیین مهلت زمانی اتخاذ شد.

جلسه رسیدگی به مشکلات تعاونی های مسکن آبعلی، به ریاست ذوالفقاری بخشدار رودهن و با حضور همتی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان، حاجی عزیزی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، سلطان آهی شهردار وجمعی از مسئولین در سالن جلسات شهیدان سجادیان بخشداری رودهن برگزار شد.

در این جلسه در خصوص مشکلات چندین ساله زمینهای مسکن در منطقه مبارک آباد، واگذاری زمین برای مسکن شهر آبعلی، مشکلات مسکن مهر ۲ آبعلی و تعاونی مسکن افرا آبعلی گفتگو و پس از رسیدگی های کارشناسی، تصمیمات لازم با تعیین مهلت زمانی اتخاذ شد.