تاکید استاندار تهران بر صیانت از اراضی ملی
تاکید استاندار تهران بر صیانت از اراضی ملی
استاندار تهران گفت: ظرفیت سازمان جغرافیایی با قدمت ۱۰۰ ساله در حوزه نقشه های هوایی احصا شد و با پیگیری معاونت هماهنگی امور عمرانی منجر به عقد تفاهم نامه به منظور پایش وضعیت اراضی شد.

انوشیروان محسنی بندپی در جلسه تفاهم نامه با سازمان جغرافیایی با اشاره به لزوم حفظ اراضی ملی اظهار داشت: حفظ متر به متر اراضی ملی، باغات و اراضی استان برای استانداری حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: با توجه به کمبود وسعت سرزمینی در استان پر جمعیت تهران و روند گسترش شهرنشینی تراکم جمعیت در تهران ۹۵۰ نفر در هر کیلومتر مربع و در بهارستان ۱۰ هزار نفر در هر کیلومتر مربع است.

استاندار تهران عنوان کرد: جهت صیانت و حفظ اراضی اقداماتی توسط دستگاه های اجرایی پیگیری شده منتها اقدامات پیگیری شده به وسیله نیروی انسانی زمانبر بود و ظرفیت سازمان جغرافیایی با قدمت ۱۰۰ ساله در حوزه نقشه های هوایی احصا شد و با پیگیری معاونت هماهنگی امور عمرانی منجر به عقد تفاهم نامه شد.

محسنی بندپی سپس گفت: پیشنهاد اولیه مبنی بر رصد هوایی هر ۵ روز بوده که به ۳ روز کاهش دادیم تا رصد به موقع صورت گیرد و در شروع کار ورود به هنگام، به موقع و اثربخش داشته باشیم و در حفظ اراضی و جلوگیری ساخت و سازهای غیرمجاز با این ابزار تسریع شود.

وی در مورد هزینه های تخریب گفت: قبلا فرد ساختمان را می ساخت و بعد هزینه تخریب وجود داشت مثل هتل آریانا که ۱۳ طبقه بالا برود و هزینه مالی داشته باشد ولی با این روش در روزهای اولیه رصد و از ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری می شود.