تزریق دز سوم واکسن کرونا در استان تهران به ۳۲ درصد رسیده است
تزریق دز سوم واکسن کرونا در استان تهران به ۳۲ درصد رسیده است
استاندار تهران با اشاره به اینکه وضعیت واکسیناسیون در استان خوب است گفت: میزان ۹۳ درصد افراد جامعه دز اول، ۸۵ درصد دز دوم و ۳۲ درصد دز سوم را دریافت کرده اند.

محسن منصوری در جلسه ستاد ملی کرونا با اشاره به وضعیت استان تهران اظهار داشت: وضعیت واکسیناسیون در استان تهران خوب است و به میزان ۹۳ درصد دز اول، ۸۵ درصد دز دوم و ۳۲ درصد دز سوم را دریافت کرده اند که نسبت به متوسط کشوری بالاتر می‌باشد.

وی افزود: واکسیناسیون در میان دانش‌آموزان نیز به میزان ۹۲ درصد دز اول و ۷۹ درصد دز دوم رسیده است.

استاندار تهران عنوان داشت: وضعیت عمومی استان تابعی از شرایط کشور است که بر این اساس میزان بستری و ابتلاء طی دو هفته اخیر افزایش یافته است.

منصوری بیان داشت: تصمیمات لازم در ستاد استانی مقابله با کرونا اتخاذ می‌شود و شهروندان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این مسیر همراهی لازم را داشته باشند.