تصادف زنجیره ای در آزادراه تهران _ پردیس
تصادف زنجیره ای در آزادراه تهران _ پردیس
راننده یکدستگاه کشنده تریلر در آزادراه تهران_پردیس قیچی کرد.

🔸راننده یکدستگاه کشنده تریلر در آزادراه تهران_پردیس قیچی کرد و باعث تصادف زنجیره وار ۵ خودروی سواری با یکدیگر شد.

🔹خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و فقط به صاحبان خودرو های سواری خسارت مالی وارد کرد.

🔹امدادگران اورژانس شهرستان پردیس با حضور در محل حادثه به چند نفر صورت سرپایی امدادرسانی کردند.