تصمیم‌گیری تعطیلی مدارس در حوزه اختیارات مدیریت آموزش و پرورش دماوند نیست
تصمیم‌گیری تعطیلی مدارس در حوزه اختیارات مدیریت آموزش و پرورش دماوند نیست
تابع بخشنامه‌های ابلاغی از استان هستیم

زهرا طاولی مدیر آموزش و پرورش دماوند با بیان اینکه تصمیم‌گیری برای تعطیلی مدارس و آموزش مطلق مجازی و آنلاین در حوزه اختیارات این مدیریت نیست، گفت: در این زمینه، تابع بخشنامه‌های ابلاغی از استان و مصوبات ستاد کرونا هستیم.

طاولی در خصوص فعالیت مدارس در دماوند اظهار کرد: با توجه به آخرین بخشنامه اداره‌کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در خصوص چگونگی برگزاری کلاس‌های درس در تاریخ ۲۷ دی‌ماه، حضور همه معلمان، آموزگاران، کادر آموزشی و مدیران در مدارس الزامی است.