تقدیر فرماندار شهرستان دماوند  از همکاری خوب بسیج اصناف برای نظارت و کنترل بازار
تقدیر فرماندار شهرستان دماوند  از همکاری خوب بسیج اصناف برای نظارت و کنترل بازار
سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند: طرح هدفمندی ارز ترجیحی و یارانه ها، دست رانت خواران را از اقتصاد کوتاه کرده است که به تبع آن عدالت اجتماعی را نیز در جامعه افزایش خواهد داد.

اعضای مرکزی بسیج اصناف با رضا طاهرخانی، سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند دیدار و گفتگو کردند.

سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند گفت: با نظارت و تلاش شبانه روزی ستاد تنظیم بازار شاهد آرامش و ثبات در بازار شهرستان دماوند هستیم و از میزان تخلفات صنفی نیز کاسته شده است.

طاهرخانی ضمن تقدیر از همکاری خوب بسیج اصناف برای نظارت و کنترل بازار در شهرستان افزود : با همکاری اعضای بسیج اصناف با نظارت، رصد و پایش بازار شاهد کمترین تخلفات صنفی در بازار بودیم و بار دیگر ثابت شد که با روحیه بسیجی و کار جهادی می توان به مطالبات بر حق شهروندان، پاسخ مثبت داد.

سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند گفت: برای آرامش خاطر و اطمینان مردم و مقابله با احتکار ، گرانفروشی و پیشگیری از آن، با کمک بسیج اصناف با نظارت دقیق، فعالیت ها را رصد می کنیم.

طاهرخانی اضافه کرد: طرح هدفمندی ارز ترجیحی و یارانه ها، دست رانت خواران را از اقتصاد کوتاه کرده است که به تبع آن عدالت اجتماعی را نیز در جامعه افزایش خواهد داد.