تهران به سامانه‌های هشدار پیش هنگام زلزله نیاز دارد
تهران به سامانه‌های هشدار پیش هنگام زلزله نیاز دارد
استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی شهر تهران می گوید برای توسعه شناخت زلزله‌های قابل رخداد، آئین نامه‌ها و طراحی مقاوم در برابر زلزله و برای توسعه سامانه‌های هشدار پیش هنگام زلزله و سامانه پاسخ سریع و تخمین خسارت آن به ایستگاه‌های شتابنگاری نیاز دارد.

مهدی زارع در پاسخ به این سوال که استان تهران چند ایستگاه شتاب‌نگاری دارد و وظایف این ایستگاه ها چیست، اظهار داشت: زنده یاد مهندس علی اکبر معین‌فر (۱۳۰۷-۱۳۹۶) شبکه شتاب نگاری کشور را در سال۱۳۵۳خورشیدی در دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه وقت راه اندازی کرد.

وی ادامه داد: البته ایشان در سال ۱۳۴۸ نخستین شتاب سنج زلزله را در محل سازمان برنامه و بودجه در تهران نصب کرد و پس از آن ایستگاه های شتاب نگاری به صورت شبکه شتاب نگاری در کشور توسعه یافت. بعد از انقلاب شبکه شتابنگاری ایران با نظارت آقای مهندس معین فر به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منتقل شد.

استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با بیان اینکه در سال ۹۹ در استان تهران ۱۱۰ ایستگاه شتاب‌نگاری و در شهر تهران ۵۰ دستگاه و ایستگاه شتابنگاری فعال زیر نظر این مرکز فعال است، توضیح داد: طبق ارزیابی انجام شده تعداد این ایستگاه شتاب نگاری تا ۲۰ برابر تعداد کنونی مورد نیاز است. در زلزله ای که درشهر استانبول ترکیه رخ داد و اکنون این شهر با بیش از ۴۰۰ شتابنگار به صورت برخط پایش می شود .

زارع اضافه کرد: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در سال ۹۹ زیر ساخت‌های عمرانی برای ۲۲ ایستگاه شتاب نگاری را تکمیل کرده و نصب دستگاه های شتابنگاری در آنها در حال پیگیری است. این ایستگاه‌ها در اطراف تهران و محدوده گسل‌های فعال، لرزه زای تهران احداث شده‌اند.
وی گفت: البته کاربرد استگاه های شتابنگاری در رفتارنگاری ساختمان‌های بلند، پل‌ها، نیروگاه‌ها و نظایر آن نیز هست و بنابراین نیاز به دستگاه‌های شتاب‌نگار بیشتری در کشور همچنان وجود دارد. در بیشتر شهرهای مهم و لرزه خیز دنیا، به اجبار باید دستگاه‌های شتاب‌نگار در ساختمان های بلند و طبقات مختلف ساختمان‌های بلند نصب میشود تا پاسخ لرزه ای ساختمانها در هنگام زلزله ها سنجیده شود و طراحی ساختمان ها برای زلزله های آینده بهینه شود. نصب دستگاه در ساختمانهای بلند ، برج میلاد و سد ها در ایران انجام شده ولی این ایستگاه ها هنوز به صورت شبکه رفتارنگاری درنیامده اند.

طبق هشدار کمیته اضطراری فجایع طبیعی «دی ای سی» – DEC – در سال های اخیر بیشترین نگرانی های سازمان های امدادرسان جهان در مورد وقوع زلزله در شهرهای بزرگ جهان از جمله تهران در ایران، استانبول در ترکیه و کاتماندو در نپال است.