تولید گفتمان جذاب و فراگیر؛لازمه تحقق دولت جوان حزب اللهی
تولید گفتمان جذاب و فراگیر؛لازمه تحقق دولت جوان حزب اللهی
گفتمان انقلابى براى كسب جذابیت، نیازمند تجهیز به زبان هنر است. این هنر است كه مى تواند مفاهیم متعالى را در اذهان عمومى نهادینه كند و در قلب و جان افراد، با هر سطحى از درك و دانایى نفوذ دهد و ماندگار سازد. بى هنرى آفت كار فرهنگى و گفتمان سازى است.

اشاره: یکى از مهمترین الزامات موفقیت جریان انقلابى در مسیر تحقق دولت اسلامى آن است که این جریان باید بتواند مردم را با خود همراه ساخته و آراى آنان را در سبد رأى خود باید ببیند و لازمه این مهم، داشتن هنر جذب و اعتمادسازى است. واقعیت آن است که اکثریت مردم خواهان حل مشکلات معیشتى کشور و برخوردارى از زندگى راحت و آرام هستند. زیستى که آینده آن قابل پیش بینى بوده و مبتنى بر عدالت و شایستگى ها تنظیم شده باشد.
رهبر معظم انقلاب در جمع اعضاى گروههاى جهادى و جوانان مؤمن انقلابى تأکید دارند: «آن وقتى کار، شکل عمومى و مردمى پیدا خواهد کرد که این فکر شما، این جهت گیرى شما تبدیل به یک گفتمان عمومى بشود. شما در این مجموعه ى دوازده هزار گروه جهادى، ده درصد جوانهاى کشور، یا مثلاً پانزده درصد جوانهاى کشور هستید؛ آن ۹۰ درصد یا ۸۵ درصد دیگر چرا باید از این حرکت جهادى مبارک، از این کار محروم بمانند؟ سعى کنید ترویج کنید و این ترویج در صورتى آسان خواهد شد که به گفتمان تبدیل بشود. ما در طول گذشته ى خودمان، در مسائل گوناگونى این را داشته ایم . شما مى توانید با ترویج این گفتمان عدّه ى خودتان را افزایش بدهید؛ همچنان که کیفیت خودتان را زیاد مى کنید، کمیت خودتان را هم مى توانید افزایش بدهید که یکى از وسایلش کار تبلیغاتى است؛ تبلیغات درست، تبلیغات هنرى.» (۱۳۹۸/۵/۱۰)
ایشان معتقدند: «وقتى گفتمان سازى شد، آن وقت همه به این فکر خواهند افتاد و در همه یک انگیزه اى به وجود مى آید؛ کأنّه یک جاده وسیع و یک بزرگراهى به وجود مى آید که همه میل مى کنند از این بزرگراه حرکت کنند.» (۱۳۹۵/۶/۳)

عوامل جذابیت گفتمان
لازمه جذابیت و اعتمادسازى براى یک گفتمان توجه به موارد ذیل است.
۱. گفتمانى جذاب و مورد اعتماد خواهد بود که برآمده از نیازهاى واقعى جامعه باشد و براى حل معضلات و مشکلات مردم راهکار ارائه کرده باشد. گفتمان هاى انتزاعى شاید براى مدتى افکار عمومى را مشغول خود سازند اما خیلى زود بى اعتبارى و بى فایدگى آنها آشکار مى شود و اعتراض هواداران را به همراه خواهد داشت. امروز اولویت و فوریت نیازهاى جامعه، ایجاد ثبات و امنیت در عرصه اقتصاد و تأمین حداقلهاى معیشتى است که متأسفانه در سالهاى اخیر به دلیل بى تدبیرى و ضعفهاى جدى در اداره کشور، ایجاد شده است. گفتمانى که به جاى اتکا به توانایى داخلى، حل مشکلات معیشتى را در گرو یارى گرفتن از بیگانگان دانست و پیشرفت کشور را با فرصت سوزىهاى چندین ساله، کُند نمود.
۲. این گفتمان باید بتواند به زبان نسل جوان امروز کشور که همگى متولدین پس از انقلاب و به طور خاص دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ هستند آشنا بوده و به زبان آنان سخن بگوید، در غیر این صورت اگر زبان این نسل فهم نشود، بدون شک ارتباط با ایشان برقرار نخواهد شد.
۳. این گفتمان باید بتواند پاسخگوى پرسشهاى افکار عمومى باشد و هیچ ابهامى را در مسیرى که براى پیشرفت و آبادانى کشور طرح ریزى کرده است، باقى نگذارد. لازمه این امر نیز وجود راهکارهاى متنوع، آسان و سریع براى پاسخگویى، ارتباط نزدیک و در میدان با مردم، فعال شدن رسانه ها و حضور مستمر فعالان این جریان در میان مردم و رفع سؤالات و ابهامات است.
۴. این گفتمان باید توان دفاع عقلانى از خود را داشته باشد و در مواجهه با شبهاتى که گفتمانهاى رقیب مطرح کنند، بدون پاسخ نماند. با زبان لیّن و مُستدل پاسخ بگوید و چهرهاى منطقى از خود نشان دهد. بدون شک سیل گسترده اى از هجمه ها در ایام باقى مانده علیه جریان انقلابى که خواهان تحقق دولت اسلامى است آغاز شده است و از هر فرصتى براى تخریب گفتمان انقلابى بهره خواهد گرفت.
۵. گفتمان انقلابى براى فراگیر شدن باید از همه ابزارهاى رسانه اى بالاخص ظرفیت فضاى مجازى بهره گیرد. امروز بخش عمده ى هدایت افکار عمومى را فضاى مجازى بر عهده دارد و بدون تسلط بر آن، امکان فراگیرى هیچ گفتمانى ممکن نخواهد بود.
۶. گفتمان انقلابى براى کسب جذابیت، نیازمند تجهیز به زبان هنر است. این هنر است که مى تواند مفاهیم متعالى را در اذهان عمومى نهادینه کند و در قلب و جان افراد، با هر سطحى از درک و دانایى نفوذ دهد و ماندگار سازد. بى هنرى آفت کار فرهنگى و گفتمان سازى است.