جامعه عشایری استان با تمام توان در خدمت تولید است
جامعه عشایری استان با تمام توان در خدمت تولید است
یکی از مشکلات طرح احداث پل برای عبور دام در حاشیه بزرگراه تهران_ پردیس بود که مطالعات این طرح از سوی استاندار تهران صادر شد

فرشید ذبیحی مدیر امور عشایر استان تهران نیز در جلسه شورای عشایری استان گفت: با تمام مشکلاتی که کشور مواجه است تلاش کردیم که جامعه عشایری با تمام توان در خدمت تولید باشند.

فرشید ذبیحی افزود: در سال گذشته بیش از ۲۰ هزار تن نهاده در سطح استان تهران توزیع شد و تلاش کردیم که هزینه تولید برای جامعه عشایر افزایش قابل توجهی پیدا نکند.

وی ادامه داد: در جلسه شورای عشایری مصوباتی در خصوص رفع مشکلات جامعه عشایری به تصویب رسید که به دستور استاندار تهران مقرر شد این مشکلات با پیگیری فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی رفع شود.

به گفته ذبیحی، یکی از این مشکلات طرح احداث پل برای عبور دام در حاشیه بزرگراه تهران_ پردیس بود که مطالعات این طرح از سوی استاندار تهران صادر شد