جلسه مشترک بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران و بسیج سازندگی استان تهران
جلسه مشترک بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران و بسیج سازندگی استان تهران
مهمترین بحث مطرح شده در این جلسه ایجاد زمینه تعامل بیشتر و عقد تفاهم‌نامه های کاری در جهت اجرای باشکوهتر و قوی تر پویش نهالکاری در سطح استان و شهرستان های تابعه بود.

جلسه مشترک بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران و بسیج سازندگی استان تهران با حضور علینقی حیدریان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران،مجید دهرویه مسئول بسیج سازندگی استان تهران و جمعی از بسیجیان این پایگاه برگزار گردید.

مهمترین بحث مطرح شده در این جلسه ایجاد زمینه تعامل بیشتر و عقد تفاهم‌نامه های کاری در جهت اجرای باشکوهتر و قوی تر پویش نهالکاری در سطح استان و شهرستان های تابعه بود.

علینقی حیدریان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در حاشیه این جلسه گفت: در پویش نهالکاری در سطح استان تهران پس از بررسی های کارشناسی در گام اول بیش از ۵۵ نقطه مشخص شده است وکارها را آغاز نموده ایم.

وی افزود: بیش از۹۰درصد کارهای این پویش بصورت مشارکتی برگزار می‌شود و قطعا بسیجیان دلاور مانند همیشه که در همه صحنه های جهادی، پر توان حضور داشته و دارند در این پویش نیز حضور خواهند داشت.