حضور خرس و پلنگ در ارتفاعات شمال شرق تهران
حضور خرس و پلنگ در ارتفاعات شمال شرق تهران
مدیریت ضعیف پسماند، علت ورود حیوانات به تهران

کرمی گفت: در ارتفاعات شمال شرق تهران یعنی دماوند و فیروزکوه، حیواناتی مانند پلنگ و خرس داریم.

محمد کرمی گفت: ورود حیوانات به شهر ها به دلیل خشک سالی, کمبود آب و مواد غذایی, زخمی شدن و کم تجربگی حیوانات، مدیریت ضعیف پسماند شهری و غذا ریختن مردم باعث می شود تا بعضی از حیوانات جوان و کم تجربه برای تغذیه به سطح شهر نزدیک شوند که این امر نیازمند مدیریت صحیح پسماند و درب دار کردن سطل های زباله است .

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: در ارتفاعات شمال شرق تهران مانند دماوند و فیروزکوه حیواناتی مانند پلنگ و خرس داریم یا در شاخه های رودخانه جاجرود درب منطقه لار جمعیت کمی از قزل آلای خال قرمز وجود دارد که محافظت می شود.

به گفته ی کرمی، در صورت مشاهده حیوانات در سطح شهر مردم آرامش خود را حفظ کنند و با سازمان محیط زیست تماس بگیرند تا همکاران ما برای زنده گیری به محل اعزام شوند و در صورت رها سازی حیوان را در منطقه دیگری رها سازی کنند.”