خبرنگار دماوند بازرس خانه مطبوعات استان تهران انتخاب شد
خبرنگار دماوند بازرس خانه مطبوعات استان تهران انتخاب شد
مل خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران تصریح کرد: انتخابات بازرسان خانه مطبوعات طبق قانون هر ساله برگزار خواهد شد.

مدیر عامل خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران اظهار کرد: همزمان با ۶ استان کشور، انتخابات بازرسان خانه مطبوعات در سطح شهرستان های استان تهران برگزار شد.

وی گفت: در این راستا و از ساعت ۱۰:۰۰ صبح دیروز انتخابات ویژه اعضای خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران انجام و تا ساعت ۱۳:۰۰ ادامه داشت.

مدیر عامل خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران تصریح کرد: انتخابات بازرسان خانه مطبوعات طبق قانون هر ساله برگزار خواهد شد و در این دوره از انتخابات، محمد سرخبال از دماوند با ۳۹ رأی از شهرستان دماوند و علی کیوان قمصری از شهرستان شهریار با ۳۴ رأی به عنوان بازرسان اصلی خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران انتخاب شدند.