داروخانه شبانه‌روزی در ورودی بیمارستان سوم شعبان دماوند احداث می‌شود
داروخانه شبانه‌روزی در ورودی بیمارستان سوم شعبان دماوند احداث می‌شود
رئیس بیمارستان سوم شعبان دماوند: با جایگاهی که بیمارستان سوم شعبان دارد این امکان وجود دارد که به جای تلاش برای درآمد عملیاتی از محل درمان به دنبال کسب درآمد ازمدار غیرعملیاتی باشیم.

 مسلمی‌فرد، رئیس بیمارستان سوم شعبان دماوند اظهار کرد: یک داروخانه شبانه روزی در بیمارستان وجود دارد اما سعی می‌کنیم این داروخانه در ورودی بیمارستان و در معرض درب ورودی قرار گیرد که این موضوع نیز در طرح توسعه جای دارد.

💢وی عنوان کرد: در بخش دولتی رشد تعرفه‌های پزشکی پایین است و امکان رقابت با بخش خصوصی وجود ندارد و رشد تعرفه‌ها متاسفانه فاصله جدی با تعرفه‌های واقعی دارد که این امر موجب می‌شود تراز بیمارستان‌های دولتی روز به روز منفی شود.

رئیس بیمارستان سوم شعبان دماوند تاکید کرد: با جایگاهی که بیمارستان سوم شعبان دارد این امکان وجود دارد که به جای تلاش برای درآمد عملیاتی از محل درمان به دنبال کسب درآمد ازمدار غیرعملیاتی باشیم که این مهم درآمد از فرآیندهایی نظیر گردشگری سلامت، طب سنتی، ایجاد باشگاه‌های مختلف یا اقدامات دیگر بجز درمان را شامل می‌شود.