درخشش همسران جانبازان دماوندی در سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم خانواده های معظم شهدا و ایثارگران شهرستان های استان تهران
درخشش همسران جانبازان دماوندی در سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم خانواده های معظم شهدا و ایثارگران شهرستان های استان تهران
مرحله استانی سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم خانواده های معظم شهدا و ایثارگران شهرستان های استان تهران برگزار گردید.

🔸مرحله استانی سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم خانواده های معظم شهدا و ایثارگران شهرستان های استان تهران صبح امروز ۲۹ آذرماه با حضور خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، آقای نورچه ای مدیرکل فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، دکتر مرتضوی مدیر کل شهرستان های استان تهران، ملیحی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دماوند، بیرانوند معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد دماوند و تنی چند از مسئولین در حسینیه شهدای منای ستاد اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران برگزار گردید.

🔸در این مسابقات خانم افضلی در رشته حفظ ۲۰ جزء به مقام دوم رسیدند و خانم مرادی نیز در رشته قرائت(ترتیل) حائز مقام سوم گردیدند.
دکتر مرتضوی در مراسم اختتامیه با اشاره به اهمیت پرداختن به قرآن، حفظ و قرائت را مقدمه ای برای فهم و عمل به قرآن دانستند.