در باره گزارش دکتر ظریف به مجلس
در باره گزارش دکتر ظریف به مجلس
بنابر تعهد وزارت خارجه برمبنای طرح راهبردی مقابله باتحریم ها، دکتر ظریف روز دوشنبه ۲۱تیرماه ۱۴۰۰، بیست‌ودومین گزارش سه‌ماهه وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس در خصوص برجام را ارائه کرد.

بنابر تعهد وزارت خارجه برمبنای طرح راهبردی مقابله باتحریم ها، دکتر ظریف روز دوشنبه ۲۱تیرماه ۱۴۰۰، بیست‌ودومین گزارش سه‌ماهه وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس در خصوص برجام را ارائه کرد.

▫️این گزارش که از بخش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی تشکیل‌شده، درواقع دو بخش اساسی دارد که بخش نخست به‌نوعی ارجاع به گزارش سال ۹۵ است و وضعیت شاخصه‌های اقتصادی در آن زمان و روند صادرات و تولید نفت و سایر صنایع و نیز برنامه‌های توسعه‌ای و تفاهم‌نامه‌های منعقدشده؛را توضیح می دهد.

▫️در بخش دوم به این موضوع پرداخته‌شده که در صورت عدم روی کار آمدن ترامپ و خروج آمریکا از برجام و نیز عدم وقوع کرونا، شاخصه‌هایی مثل رشد اقتصادی و تورم و صادرات کشور در چه وضعیتی می‌توانست باشد.

▫️ در واقع دکتر ظریف مبنای گزارش خود را بر دو گزاره ی اصلی نهاده است:

اول این که اکر برجام نبود،وضعیت اقتصادی کشور از این هم که هست بدتر می شد؛

دوم این که؛ اگر ترامپ برسرکار نمی آمد و اگر آمریکا ازبرجام خارج نمی شد و اگر کرونا بروز نمی کرو ،برجام بسیار بهتر اجرا می شد!

▫️ظاهرا این راهبرد هشت ساله دولت تدبیر و امید بوده است ؛ ” اگر” و ” اگر” ..”اماو ” اما” !! این یعنی هشت سال سیاست اما و اگر!!! این درحالی است که وظیفه اصلی دولت ها پیش بینی بدترین وضعیتهااست و جالب این که همه دلسوزان و بیش ازهمه رهبر انقلاب بدعهدی آمریکا را هشدار داده بودند اما جناب آقای ظریف امضای کری را تضمین برجام می دانست!! و آنگاه که برخی اهل نظر پیروزی ترامپ را هشدار داده بودند ایشان گفته بود؛ اولا-
ترامپ رای نمی آورد و ثانیا- اگر بخواهد از برجام خارج شود اروپا نمی گذارد وقتی این پیش بینی ها به وقوع پیوست،دوباره گفتند؛ اگر چه آمریکا خارج شده است اما مابا اروپا مذاکرات راجلو می بریم و زمانی که هشدار داده شد که اروپایی ها بدتر ازآمریکا هستند،باورنکردند و مذاکرات را ادامه دادند .سپس به انتظار آمدن بایدن نشستند و دل به مذاکرات وین خوش کردند.

دیروز چهارشنبه ۲۲تیرماه آقای روحانی گفت: اگر اقدام ۱۲آذرماه ! نبود،مردم فروردین و عید دیگری داشتند! مقصودشان از اقدام آذر ماه طرح راهبردی مجلس بود!

شما را به خدا می بینید باز هم اگر و اگر..سر آخر هم مجلس مقصر است ! آمریکا و اروپا هیچ تقصیری نداشته اند! آنها آمده بودند برگردند اما؛ مجلسی ها نگذاشتند!

خلاصه این که عصاره گزارش جناب ظریف گزاره هایی مبتنی بر “اما” و “اگر” و “لکن” است.