دستور دادستان دماوند جهت توقیف و انتقال به پارکینگ خودروهای تخلیه کننده نخاله و پسماند در محل های غیر مجاز
دستور دادستان دماوند جهت توقیف و انتقال به پارکینگ خودروهای تخلیه کننده نخاله و پسماند در محل های غیر مجاز
میرزاکریمی: با توجه به افزایش تخلیه نخاله در مکان‌های غیر مجاز در شهرستان با درخواست این اداره، دادستان محترم شهرستان دماوند دستور توقیف و انتقال به پارکینگ خودروهای تخلیه کننده نخاله و پسماند در مکان‌های غیر مجاز را صادر کردند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند از دستور دادستان دماوند جهت توقیف و انتقال به پارکینگ خودروهای تخلیه کننده نخاله و پسماند در محل‌های غیر مجاز در راستای حفظ حقوق عامه و حفاظت از آب و خاک خبر داد.
میرزاکریمی گفت: با توجه به افزایش تخلیه نخاله در مکان‌های غیر مجاز در شهرستان با درخواست این اداره، دادستان محترم شهرستان دماوند دستور توقیف و انتقال به پارکینگ خودروهای تخلیه کننده نخاله و پسماند در مکان‌های غیر مجاز را صادر کردند.

میرزاکریمی ادامه داد: در این دستور که خطاب به فرماندهی انتظامی شهرستان دماوند و یگان حفاظت محیط زیست می باشد آمده است، با توجه به مشهود بودن جرم و در راستای حفظ حقوق عامه در زمینه حفاظت از آب و خاک، کلیه خودروهای حمل نخاله یا بونکرهای حمل سیمان که اقدام به تخلیه نخاله یا باقیمانده سیمان خود در محیط زیست و خارج از محل های تعیین شده می نمایند به فوریت توقیف و به پارکینگ منتقل و با اطلاع اداره حفاظت محیط زیست پرونده تشکیل و به دادستانی ارسال شود.