تخلفات زیست محیطی را به شماره ۱۵۴۰ سازمان محیط زیست و یا شماره ۷۶۳۴۳۷۳۸ اطلاع دهید.

نقی میرزاکریمی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند گفت: محیط بانان یگان حفاظت این اداره در حین گشت و کنترل متوجه حضور دونفر شکارچی غیر مجاز در حین شکار می شوند که سریعا جهت دستگیری آنان وارد عمل می‌شوند.

میرزاکریمی ادامه داد: شکارچیان قبل از اقدام به شکار دستگیر و در این راستا ۱ قبضه سلاح شکاری گلوله‌زنی، فشنگ مربوطه و سایر ادوات شکار کشف و توقیف شد.

وی از مردم خواست تخلفات زیست محیطی را به شماره ۱۵۴۰ سازمان محیط زیست و یا شماره ۷۶۳۴۳۷۳۸ اطلاع دهند.