دعوت از مادران باردار و زایمان کرده جهت دریافت دو نوبت واکسن کرونا در دماوند
دعوت از مادران باردار و زایمان کرده جهت دریافت دو نوبت واکسن کرونا در دماوند
وی ضمن تاکید بر اهمیت واکسیناسیون زنان باردار در پیشگیری از مرگ و میر و عوارض شدید این بیماری در بارداری اشاره نمود.

🔹خیرخواه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند ضمن آرزوی سلامتی برای شهروندان، از همه مادران باردار و زایمان کرده جهت دریافت دو نوبت واکسن کرونا در کلیه مراکز، پایگاه‌ها وخانه های بهداشت شهرستان، دعوت به‌عمل آوردند.

🔸وی ضمن تاکید بر اهمیت واکسیناسیون زنان باردار در پیشگیری از مرگ و میر و عوارض شدید این بیماری در بارداری اشاره نموده و به همکاری و هماهنگی همه جانبه کلیه ادارت، سازمانها، نهادهاو عموم مردم در تشویق و ترغیب مادران باردار به انجام واکسیناسیون تاکید نمودند.