راه اندازی سامانه کودک استرس در شهرستان دماوند
راه اندازی سامانه کودک استرس در شهرستان دماوند

مسئول امور پیشگیری اداره بهزیستی شهرستان دماوند گفت: این سامانه برای کمک به والدینی که کودک آنها داری اضطراب است در شهرستان فعال شده است. فاطمه غفاری: والدینی که احساس می‌کنند فرزندان آنها دارای اضطراب هستند به سامانه کودک استرس، بهزیستی مراجعه کرده و پرسشنامه را درباره فرزند خود تکمیل کنند.وی گفت: بعد از ثبت […]

مسئول امور پیشگیری اداره بهزیستی شهرستان دماوند گفت: این سامانه برای کمک به والدینی که کودک آنها داری اضطراب است در شهرستان فعال شده است.

فاطمه غفاری: والدینی که احساس می‌کنند فرزندان آنها دارای اضطراب هستند به سامانه کودک استرس، بهزیستی مراجعه کرده و پرسشنامه را درباره فرزند خود تکمیل کنند.
وی گفت: بعد از ثبت نام فرزندان توسط والدین غربال ابتدایی انجام می شود و بنا به تشخیص کارشناسان در صورتی که فرزند دارای اضطراب باشد در یکی از مراکز مشاوره شهرستان به صورت رایگان تحت  مشاوره قرار می گیرد  تا اضطراب و استرس کودک کاهش پیدا کند.
غفاری افزود: این طرح برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی کودکان ۵ الی ۶ سال راه اندازی شده و تمامی خانواده هایی که دارای کودکانی در این سنین هستند به این سایت مراجعه کنند و تمامی مراحل مشاوره و درمان را رایگان انجام دهند.