سطح آب چاه های دماوند ۲۰ درصد کاهش یافته است
سطح آب چاه های دماوند ۲۰ درصد کاهش یافته است
استفاده از حق آبه بران چشمه‌اعلاء برای جبران بخشی از کمبودهای منابع آبی

فرحت، مدیر بهره‌برداری آبفای شهر دماوند:
🔹اینکه میزان مخازن ذخیره آب در دماوند ۳۴ هزار متر مکعب است.
🔹مخازن در شهرها برای جبران پیک مصرف، ساعتی هستند که این مهم در شهر دماوند به دلیل نزدیکی به کلان شهر تهران خصوصا در پایان هفته که شاهد حضور گردشگران و خوش نشینان می باشد، بسیار با اهمیت است.
🔹امسال به دلیل کاهش نزولات آسمانی با کمبود منابع آبی مواجه هستیم که دماوند هم مستثنی نیست و از سوی دیگر قطعی های برق که البته این موضوع با قطع نشدن برق مورد نیاز چاه‌های آب شرب، بخش عمده ای از مشکلات برطرف شد.
🔹آب شرب دماوند از ۲۴حلقه چاه و از منابع آب زیرزمینی تامین می شود.
🔹با توجه به کمبود آب شرب مورد نیاز شهروندان، با شناسایی و استفاده از ظرفیت منابع آبی جدید و افزودن آن به منابع آبی موجود، توانستیم آب مورد نیاز را به صورت موقت تامین کنیم که لازم است از همراهی مسئولان شهری و شهروندان که با صرفه جوئی و حق آبه بران چشمه اعلاء در جبران بخشی از کمبودها ما را یاری کردند، تشکر کنیم.